Obróbka metali za pomocą CNC – znaczący postęp

Obrabiarki CNC swój początek notują jeszcze na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, aczkolwiek to były dopiero pierwsze prototypy. Przez wszystkie kolejne lata obrabiarki zyskały zupełnie nowe oblicze i dzisiaj wykorzystywane są w wielu zakładach na całym świecie.

Różnice pomiędzy CNC a standardową obrabiarką

Do tych głównych różnic możemy zaliczyć brak kółek, które służą do sterowania torem poszczególnych narzędzi. Dodatkowo przy CNC nie występuje dźwignia służąca do ustawiania typowo technologicznych parametrów obróbki danego metalu. Najprościej można to ująć w ten sposób, że cały układ sterowania przetwarza program pracy, a następnie steruje wszystkimi poszczególnymi zespołami narzędzi maszyny.

Co daje technika CNC zastosowana w obrabiarce?

Przede wszystkim możemy tutaj wyróżnić znaczne zwiększenie możliwości i wydajności, bowiem obróbka może odbywać się na jednej maszynie. Poprawie ulega także dokładność względem wymiarów i kształtów.

Obsługa tego typu maszyn wymaga już nieco większej wiedzy od operatora, który ma naprawdę szeroki wachlarz możliwości, które może wykorzystywać w obróbce kolejnych elementów.