W tym wpisie kontynuujemy nasz poprzedni artykuł, który dotyczył metod cięcia grubych blach. Tym razem skupimy się na cięciu plazmowym i za pomocą wody. Cięcie plazmowe Jest to jeden z najlepszych sposobów na cięcie miękkich blach, bowiem oferuje bardzo zadowalającą szybkość niż omawiane wcześniej sposoby. Niemniej jednak można by tutaj dyskutować nad jakością krawędzi, które…