Wybierając buty robocze dla pracownika, nie można kierować się tylko ceną. Szczególnie w pracy gdzie występuje zagrożenie np. zgniecenia stopy, odpowiedni dobór obuwia jest niezwykle istotny. Czym zatem kierować się przy wyborze obuwia roboczego? Buty robocze, a specyfika wykonywanego zawodu. Przed zakupem obuwia roboczego, trzeba rozpoznać zagrożenia, na jakie może być narażony pracownik na swoim…